Убуд - центар за уметноста и културен развој

Убуд е град на Бали, сместен меѓу оризови полиња и стрмни клисури во централното подножје на реката Џијан. Познат е како центар за уметност и културен развој.  Убуд има население од 30.000 жители.
Целиот град е  опкружен со мали фарми, оризови полиња и густа шума. Препорачуваме да го посетите музејот во Убуд  кој е центар на балиското сликарство. Во збирката на овој музеј има модерн дела на балиските сликари кои датираат од почетокот на овој век.