Смарјешке Топлице - Словенија

Смарјешке Топлице се наоѓа во Словенија, каде што е познато и како место на животната енергија.
Кога ке влезете во општината Смарјеше, влегувате во светот на лозјата, ливадите, шумите, легендите, а особено во релаксирачката прегратка на термалните базени.
Гостопримливите локални жители со топли насмевки ги пречекуваат туристите, им нудат чаша домашно вино и да се приклучат на нивните активности.
Пред околу 50 години областа била позната по земјоделската дејност, каде што во моментов постојат само неколку фарми.
Исто така во ова место Смарејске Топлице е атрактивно и развиено пчеларството и познатиот смарејски мед.
Низ целата Словенија па и пошироко пред се ова место е познато по термалните води, по богатото културно и историско наследство и по дивите животни...