АНТИЧКИОТ ЕФЕС И ТЕРАСЕСТИТЕ КУЌИ

Секој чекор што го правиме во Антички Ефес ни носи поблиску до античките и ранохристијанските епохи. Ќе уживаме во навистина исклучителното искуство во еден од најважните и најкомплетните класични градови во Европа, иако само мал дел од тоа е откриен. 
Поминуваме низ Магнезиската порта и талкаме низ Агората, Одеонот, величествената реставрирана библиотека на Целзус, со мермер поплочената главна улица на Куретите, Бањите на Схоластика, големиот театарот, Трајановата фонтана, Куќите на патрициите, Пританеум и храмот на Адријан. 
Спроти храмот на Адријан, во подножјето на ридот Булбул и покриениот дел од археолошкиот локалитет, заштитени од топлина и природни елементи, лежат на Куќите на Коресус или терасести куќи. 
Тука живееле богатите семејства на античкиот Ефес. Овие вили се одлично сочувани, особено внатрешниот декор. Најстарите куќи досега откопани се од 1 век п.н.е., биле изградени на два ката, па дури имале и сустем за греење и ладење со глинени цевки под подот. Тие беа конструирани по градски план во кој улиците се вкрстувале едни со други под прав агол. Ефес, кој станал втор по големина град во Римската империја, бил посветен на божицата Артемида, а за прекрасниот храм изграден во нејзина чест биле потребни 120 години за да се заврши. Тој бил еден од седумте чуда на античкиот свет кои одамна ги нема. 
Имаме време за купување теписи, накит,кожа и други сувенири на крајот од нашата тура.

Галерија